czwartek, 20 kwietnia 2017

Algorytm na każdy problem? Big Data i sztuczna inteligencja w KJ

Podczas drugiego spotkania z cyklu #RozmowyPrzyszłości próbowano wyjaśnić fenomen nowego zjawiska jakim jest Big Data. Goście zgodnie przyznali, że pojęcie to nie może być rozumiane przez pryzmat klasycznej statystyki, która bada wyłącznie wycinki rzeczywistości. Big Data obejmuje dużo szersze spektrum danych i próbuje opisać całą rzeczywistość. Statystyka ma się do Big Data jak zdjęcie do filmu – na zdjęciu zobaczymy dużo szczegółów, które możemy spokojnie obejrzeć z każdej strony, za to dynamika filmu pozwala na uchwycenie większej ilość danych, jednak dużo trudniejszych do analizy.

środa, 7 grudnia 2016

Data Science in Practice

"Data Science in Practice" jest inicjatywą Instytutu Zarządzania Wartością, stworzoną i kierowaną przez dr. Wojciecha Kurowskiego we współpracy z SKN Data Science Management. Projekt ma służyć merytorycznej wymianie doświadczeń (seminaria, dyskusje panelowe, warsztaty) oraz networkingowi i budowie środowiska liderów nowej ekonomii. W założeniu ma być pomostem miedzy nauką a biznesem, tworząc praktyczną teorię. W ramach tego cyklu spotkań zapraszani są do SGH uznani przedstawiciele świata teorii i praktyki, którzy dzielą się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniami ze studentami, przedsiębiorcami i akademikami.

poniedziałek, 31 października 2016

Big Data, cyfrowa dźwignia wartości, sieciowi włamywacze (cybercrime) ...

O ewolucji przestępczych metod i zbieżności pomiędzy trendami w uczciwym biznesie i sektorze cybercrime mówił dr Wojciech Kurowski z Instytutu Zarządzania Wartością SGH. Wskazał na sukcesywne odchodzenie świata przestępczego od fizycznych metod zdobywania pieniędzy, jak rozboje czy włamania, na rzecz kradzieży dokonywanych w sieci. Dlaczego włamywacze porzucają wytrychy na rzecz linijek złośliwego kodu?

niedziela, 19 lipca 2015

Tradycyjna mafia to przeżytek. Najwięcej pozwala zarobić cyberprzestępczość

Przestępstwa w internecie nie są już dziełem hakerów konkurujących ze sobą o prestiż i sławę w swoim środowisku. - Klasyczna mafia zajmująca się wymuszeniami, handlem narkotykami i przemytem to już anachronizm. Najwięcej zarobić pozwala zorganizowana cyberprzestępczość. Niestety, państwo nie umie z nią walczyć – mówi Wojciech Kurowski, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej.

piątek, 26 czerwca 2015

Strefa Vip: Biblioteka Bankowca Przestępczość oparta na wiedzy

recenzja mojej książki w Miesięcznik Finansowy "Bank"
Książka dr. Wojciecha Kurowskiego jest wyjątkowa. Otwiera nowy rozdział współczesnej kryminologii i kryminalistyki, stanowiąc jednocześnie niezwykłe studium przedsiębiorczości sieciowej.
Zawdzięczamy to przede wszystkim interdyscyplinarnej wiedzy autora oraz jego odwadze.
czytaj więcej >>> [kliknij]

czwartek, 26 lutego 2015

Mafia 2.0


Mafia 2.0

Ekonomia i gospodarka, Seria Instytutu Zarządzania Wartością SGH

Wojciech Kurowski

czwartek, 21 marca 2013

Świat nie jest płaski

Geometria euklidesowa to geometria przestrzeni „płaskich”, czyli o krzywiźnie zerowej. Na pierwszy rzut oka powinna ona dotyczyć gospodarki cyfrowej. Internet, zorganizowanie sieciowe, outsourcing spłaszcza gospodarkę, gdyż wyrównuje szanse dla wszystkich graczy na rynku. Umożliwia działalność na równych zasadach, znosząc przywileje oraz ograniczenia. Każdy może czerpać korzyści z globalnego rynku i dzięki serwicyzacji usług dołączać się do globalnej współpracy[1]. Ułatwienia komunikacyjne, nowoczesna logistyka oraz sieci wspólnych przedsięwzięć kompresują przestrzeń, wspierają i ujednolicają wspólne standardy, produkty, kulturę, pozwalają na współpracę dowolnie rozrzuconych geograficznie członków zespołów oraz firm. Paradoksalnie, w wyniku

poniedziałek, 4 marca 2013

Ukryty wymiar gospodarki cyfrowej

Internet staje się podstawą handlu, pracy, rozrywki, opieki zdrowotnej, zdobywania nauki, dyskusji. Znajduje się w nim ogromna ilość informacji prywatnych (np. zamieszczonych w sieciach społecznościowych, rejestrowanych podczas zakupów, zbieranych przez indywidualnych przedsiębiorców, itp.). Ilość danych rośnie w tempie wykładniczym. W sierpniu 2010 roku na konferencji „Technomy Eric Schmidt”, ówczesny prezes Google powiedział, że „obecnie w ciągu zaledwie dwóch dni ludzkość produkuje taką ilość informacji, jaka została wytworzona od początków cywilizacji do 2003 roku”[1]. Potwierdzają to również dane o ruchu w Internecie opracowane przez Cisco Systems Inc, jednego z największych
na świecie producentów narzędzi sieciowych. Z raportu

sobota, 26 stycznia 2013

Teoria chaosu

Artykuł został opublikowany na blogu naukowym Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwa SGH http://www.praktycznateoria.pl/teoria-chaosu/ w dniu 24-01-2012.
Wyznaczenie warunków prowadzenia biznesu jest szczególnie trudne w czasach burzliwych, cechujących się nieregularnością zmian. W takich okolicznościach każda próba syntezy czynników dających przewagę firmie, już na wstępie stanowi duże wyzwanie, a opracowania dotyczące tego