wtorek, 1 czerwca 2004

Globalizacja a organizacje przestępcze

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 6.

Streszczenie
Proces globalizacji spowodował zmiany jakościowe w funkcjonowaniu organizacji przestępczych. Nastąpił wzrost ponadkrajowej sieci przestępczości zorganizowanej. Organizacje przestępcze wykorzystują w swych działaniach nowoczesne technologie oraz mass-media. Stały się znacznym zagrożeniem dla systemu ekonomicznego, społecznego, kulturowego, co w rezultacie może doprowadzić do poważnych zaburzeń w systemie demokracji.