czwartek, 20 kwietnia 2017

Algorytm na każdy problem? Big Data i sztuczna inteligencja w KJ

Podczas drugiego spotkania z cyklu #RozmowyPrzyszłości próbowano wyjaśnić fenomen nowego zjawiska jakim jest Big Data. Goście zgodnie przyznali, że pojęcie to nie może być rozumiane przez pryzmat klasycznej statystyki, która bada wyłącznie wycinki rzeczywistości. Big Data obejmuje dużo szersze spektrum danych i próbuje opisać całą rzeczywistość. Statystyka ma się do Big Data jak zdjęcie do filmu – na zdjęciu zobaczymy dużo szczegółów, które możemy spokojnie obejrzeć z każdej strony, za to dynamika filmu pozwala na uchwycenie większej ilość danych, jednak dużo trudniejszych do analizy.

Big Data jest nauką, gdzie za pomocą zapisu matematycznego i na podstawie dostarczonych danych możemy badać interesujące nas zjawisko. Dla osób wykorzystujących to zjawisko, czyli Data Scientists, nie ma nieprzydatnych danych, są natomiast źle dobrane algorytmy, które nieprecyzyjnie opisują problem. Analityka danych może być przydatna nie tylko wielkim firmom, ale także małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP). Dla właściciela małego sklepu pewne narzędzia oparte na przetwarzaniu dużej ilości danych (np. reklamy kierowane do bardzo wąskiej grupy odbiorców) mogą stanowić olbrzymią wartość biznesową. Największe firmy często opierają swój model biznesowy na przetwarzaniu dużej ilości danych, wypierając tradycyjne firmy z branży, często w krótkim okresie doprowadzając do monopolizacji rynku.

 

Największa rozbieżność zdań wśród gości dotyczyła przyszłości analizy danych. Marcin Możejko (PwC) prognozuje, że zachwyt nad rozwiązaniami opartymi na analizie Big Data będzie słabnąć, a w konsekwencji najpopularniejsze staną się systemy, które w dużym stopniu nadzorowane będą przez człowieka. Nieco inne stanowisko przyjął dr Wojciech Kurowski, którego zdaniem najbardziej zawodnym elementem w każdym systemie jest człowiek, którego coraz częściej trzeba będzie zastępować sztuczną inteligencją." (prowadzący spotkanie: Paweł Deyk)
Organizatorzy: Klub Jagielloński


Cały zapis spotkania (transmisja na żywo) >>> https://www.facebook.com/KJWarszawa/videos/734218606758829/