WIDEO

 
Pierwsze z cyklu spotkań promujących ideę pitchingu. Prezentacje pomysłów biznesowych budziły żywe dyskusje, puentowane ciętym komentarzem naszego zacnego gościa Marcina Jagodzińskiego, twórcy Blipa. Spotkanie prowadzone przez Wojciecha Kurowskiego z Katedry Small Businessu SGH pod patronatem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Hermana - Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. 
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa Data akcji: 20 maja 2010 rok Organizator: Business Student Club Warsaw

Celem projektu "Pitch It" jest stworzenie ogólnopolskiego interdyscyplinarnego centrum spotkań młodych przedsiębiorców posiadających dobry pomysł na biznes lub chcących uzyskać pomoc w realizacji pomysłu z podmiotami chcącymi zainwestować swoje pieniądze, a także poprzez dyskusje nad pomysłem rozwijać wiedzę dot. prowadzenia biznesu i przedsiębiorczości.