O MNIE


Dr nauk ekonomicznych, specjalizacja: teoria wartości, gospodarka cyfrowa

Pełnione funkcje:
 •  Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością,
 •  Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Ekspert Naukowo-Technologiczny oraz Gospodarczo-Biznesowy;
  oceny merytoryczne wniosków w ramach projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).
 •  Opiekun naukowy Blockchain Technology and Digital Currencies SGH
 •  Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Data Science Management,
 •  Opiekun Klubu Turystycznego Ekonomistów "Tramp" SGH.

Zainteresowania naukowe:
KREOWANIE WARTOŚCI W ERZE CYFROWEJ

w szczególności:
 • Big Data - komercjalizacja cyfrowego chaosu,
 •  Cyfrowa dźwignia wzrostu wartości, 
 •  Blockchain i kryptowaluty
 •  Przejmowanie wartości  w erze cyfrowej (również w sposób nielegalny),
 •  Cyberbezpieczeństwo, w szczególności w systemie finansowym,
 •  Start-up'y technologiczne oraz nowe modele biznesowe.

Prowadzone zajęcia:
 •  Big Data
 •  Start-up technologiczny
 •  Teoria zarządznia

Kontakt: