PUBLIKACJE

 •  Globalna gospodarka usług przestępczych, [w:] badania statutowe SGH pt.: Serwicyzacja gospodarki jako szansa przyspieszenia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, opracowanie zbiorowe pod kierunkiem naukowym prof. A. Hermana, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, wrzesień 2009 r.,
 •  Strategia zwalczania przestępczego biznesu - wnioski z badań, opracowanie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, marzec 2009 r. 
 •  Zrywanie dachu z fabryki (recenzja książki V. Fung, W. Fung, Y. Wind, Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do płaskiego świata, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008), "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 4,
 •  Architektura przestępczego biznesu"Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 1,
 •   Pojęcie organizacji przestępczej i przestępczości zorganizowanej, "Prokuratura i Prawo" 2006, nr 1,
 •  Organizacje wirtualne w praktyce przestępczej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 9,
 •  Globalizacja a organizacje przestępcze"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 6,
 •  Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji – prognoza na podstawie działalności organizacji przestępczych, [w:] Zarządzanie w warunkach globalizacji, red. D. Perło, P. Piątkowski, Białystok 2002.
    
BLOGOSFERA - wybrane teksty
 •  Stop ACTA? Cz. 2 - Cyfrowa komercjalizacja twórczości[w:] PraktycznaTeoria.pl, 20 lutego 2012r.
 •  Stop ACTA? Cz. 1 - Korporacyjna Wiosna Ludów, [w:] PraktycznaTeoria.pl, 30 stycznia 2012r.
 •  Wartości organizacji przestępczych w systemie wartości ekonomicznych, [w:] ValueComesFirst.pl, 8 grudnia 2011r.
 •  Prognozowanie kursów akcji i indeksów giełdowych metodą WEB 3.0, (współautorzy: B. Baziński, M. Brzezicki), [w:]PraktycznaTeoria.pl, 15 lipca 2011 r. - projekt badań został nagrodzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej jakolaureat VII edycji konkursu „Wspieranie transferu technologii – program VENTURES”,
 •  Modele biznesowe serwicyzacji a formy popełniania przestępstwa, [w:] ValueComesFirst.pl, 17 czerwca 2011 r.,
 • Wirus biznesu[w:] ValueComesFirst.pl, 14 maja 2011 r.

WYSTĄPIENIA W MEDIACH
 • Mafia internetowa bardziej niebezpieczna niż Cosa Nostra - ObserwatorFinansowy.pl, 19-07-2015
 • Stop ACTA? Korporacyjna Wiosna Ludów - "Gazeta SGH", numer 2/2012, s. 34 - 38.
 •  Usługi przez internet zmniejszają koszty wywiad dla „The Wall Street Journal Polska” („Dziennik”), 23 października 2008.
 • zob. więcej >> [kliknij]