wtorek, 2 września 2008

Zrywanie dachu z fabryki

KONKUROWANIE W PŁASKIM ŚWIECIE BUDOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZYSTOSOWANYCH DO PŁASKIEGO ŚWIATA

Artykuł jest recenzją książki V. Fung, W. Fung, Y. Wind, Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiebiorstw przystosowanych do płaskiego świata, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008; został opublikowany w czasopiśmie "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2008, nr 4.